Hovedside

Pensjon for alle

- fagbevegelsens eget pensjonsnettverk

stiftet 18. mars 2019

AFP og andre utfordringer

Konferanse

mandag 4. desember

Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo

FØLG KONFERANSEN PÅ YOUTUBE

FØLG KONFERANSEN PÅ ZOOM

(YouTube-lenken aktiveres mandag morgen)

Vi har oppdateringsvansker på nettsiden. Hvis YouTube-lenke her ikke fungerer, gå til vår Facebook-side.PROGRAM


10.00-12.00

Regjeringa vil heve pensjonsalderen. Dette møter motstand i store deler av fagbevegelsen. Vi ser på hva forslaget vil bety i praksis.

Innleder: Gudrun Høverstad, leder NTL NVE

 

Høyere aldersgrense på bekostning av arbeidernes helse. Flere leveår betyr ikke flere år som arbeidsfør for de som har de tyngste jobbene.

Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner

 

12.00-12.30 Lunsj

 

12.30-14.00

AFP – hva nå? Hvorfor er reformert AFP feil vei å gå? Hva er alternativene etter Fellesforbundets landsmøte? Hvordan kan vi tette hullene i dagens AFP?

Eystein Garberg, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

 

14.00-16.00

Innspill fra flere tillitsvalgte fra ulike forbund, bl.a. John Thomas Suhr fra Oslo-Akershus HK

Innlegg fra Steinar Krogstad, nestleder i LO

 

Debatt

AFP i privat sektor har vært et hett tema denne høsten. Fellesforbundets landsmøte har vedtatt at de ikke vil forslaget om reformert AFP, og debatten går i flere andre forbund.

AFP i offentlig sektor skal tilpasses AFP i privat sektor, men hvilken AFP er det?


Vi lover som vanlig:

- lærerike og tydelige innledninger
- aktuell og oppdatert informasjon
- mulighet for gode diskusjoner og bygging av nettverk

Konferansen er åpen for alle og gratis.

Det serveres en enkel lunsj (kostnadsfritt).

Påmelding gjøres her

Spørsmål? post@pensjonforalle.no

Forslaget til reformert AFP betyr i realiteten at de aller fleste kommer til å få en mye lavere AFP-utbetaling enn tidligere.

Vi har samlet våre ti viktigste argumenter i et eget notat.

Les og gjør deg opp din egen mening. 

Pensjon for alle er et nettverk for alle nivåer i fagbevegelsen. Både klubber, foreninger og forbund kan tilslutte seg.


Pensjon for alles formål er:


  • Langsiktig kamp for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon.

Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger.


  • Skolering om pensjonssystemet.

Kunnskap om pensjonssystemet er avgjørende for å vinne kampen om en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon.

På nettsidene våre finner du:

  • informasjon om hvordan du kan bestille fordrag fra oss
  • informasjon om hvordan din forening/klubb kan tilslutte seg nettverket og gi økonomisk støtte
  • informasjon fra tidligere arrangementer, lenker til artikler, rapporter, m.m. 

Velkommen med i kampen for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon for alle!

Hold deg oppdatert på pensjon!

Pensjon for alles nyhetsbrev - ikke ofte, men viktig

Pensjon for alle la fram sin alternative pensjonsrapport 6. september 2022

Les mer om lanseringa her.

Lenke til lanseringa:

https://www.youtube.com/watch?v=4gF99JHRZP0

Det er problemer med lydnivået på opptaket. Det plager vi med.


Les og last ned hele rapporten her.

Les og last ned Pensjon for alles høringssvar til NOU 2022:7 her.

Pensjon for alle

- fagbevegelsens eget pensjonsnettverk

stiftet 18. mars 2019

Pensjon for alle er et nettverk for alle nivåer i fagbevegelsen. Både klubber, foreninger og forbund kan tilslutte seg.


Pensjon for alles formål er:


  • Langsiktig kamp for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon.

Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger.


  • Skolering om pensjonssystemet.

Kunnskap om pensjonssystemet er avgjørende for å vinne kampen om en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon.

På nettsidene våre finner du:

  • informasjon om hvordan du kan bestille fordrag fra oss
  • informasjon om hvordan din forening/klubb kan tilslutte seg nettverket og gi økonomisk støtte
  • informasjon fra tidligere arrangementer, lenker til artikler, rapporter, m.m. 

Velkommen med i kampen for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon for alle!

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268