2020

2020

Pensjon for alles årskonferanse 2020

21. september 2020

Pensjon for alles årlige konferanse ble avholdt delvis fysisk på Røde kors konferansesenter i Oslo, og delvis digitalt via Zoom.

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268