Styre og tilsluttede organisasjoner

Styre og tilsluttede organisasjoner

Styret (forbund og fylke)

Styremedlemmene er valgt som enkeltpersoner.

De er ikke representanter for sine forbund/foreninger/klubber.

Jorunn Folkvord, Utdanningsforbundet, Oslo (leder)

Gudrun Høverstad, NTL, Oslo (kasserer)

Eystein Garberg, EL og IT, Trøndelag

Maria Nilsen Aksberg, Fagforbundet, Innlandet

Svein Åge Samuelsen, Fellesforbundet, Trøndelag

Arne Byrkjeflot, Industri Energi, Trøndelag

Per Ivar Nilsen, Fellesforbundet, Oslo

Erik Hagen, pensjonist, NNN, Oslo

Sigurd Tobiassen, Fellesforbundet, Agder

Arne Larsen, NNN, Oslo

Tilsluttede organisasjoner, pr. 27.03.23

Forbund/foreninger/klubber som ønsker å tilslutte seg, sender melding om dette til post@pensjonforalle.no.


Det er ingen minstekontingent, men alle tilsluttede organisasjoner oppfordres til å bidra med årlige bevilgninger.

EL og IT; Agder Elektromontørforening

EL og IT, Bodø Elektrikerforening

EL og IT, distrikt Oslo/Akershus

EL og IT, distrikt Agder

EL og IT, Rana Elektrikerforening

EL og IT, Rogaland

EL og IT, Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag             

Fagforbundet BSF

fagforbundet Frisørenes fagforening                    

Fagforbundet Lillehammer

Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening 

Fagforbundet Teater og Scene 

Fagforbundet Teknisk fagforening Trondheim                    

Fagforbundet Tromsø

Fellesforbundet avd. 1

Fellesforbundet avd. 3 Agder fagforening

Fellesforbundet Linjebygg

Fellesforbundet, Raufoss Jern og Metall

HK Oslo Akershus

Ingeniørvesenets Arbeiderforening Trondheim

LO i Oslo

LO i Stavanger

LO i Trondheim  

LO i Vest-Oppland    

Lokpersonalets Forening Oslo       

Lokpersonalets Forening Trondheim

Norsk Jernbaneforbund, CargoNet 

Norsk Jernbaneforbund, Elektropersonalet 

Norsk Jernbaneforbund, Verkstedarbeiderforeningen Mantena      

NNN Oslo og Akershus

NNN Vin og brennevinarbeidernes Fellesklubb

NTL NAV Rogaland          

NTL NTNU                       

NTL NVE

NTL Sentralforvaltningen

NTL UiB

NTL UiO                            

NTL UiT  

Skolenes Landsforbund Oslo

Utdanningsforbundet Trøndelag

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268