AFP og andre utfordringer - desember 2023

Lenker til opptak og presentasjoner fra konferansen AFP og andre utfordringer, 4. desmeber 2023


Opptak av hele konferansen

Opptak av hver enkelt innledning er lenket sammen med lysbildene nedenfor. Programmet med lenker til opptak ligger her.


Opptakene er av god kvalitet og passer godt til skolering i større og mindre forsamlinger.


Se konferansen på YouTube i sin helhet

Sendingen er lengre enn konferansen. Første innledning starter 1:17:19. Det fulle opptaket inkluderer all debatt og pauser.

Gudrun Høverstads innledning

Opptak av innledninga - 30 minutter

Et forbedret pensjonssystem

Ebba Wergelands innledning

Opptak av innledninga - 53 minutter

Nei til høyere pensjonsalder
En "sliterløsning" er ingen løsning

Eystein Garberg sin innledning

Opptak av innledninga - 1 time 15 minutter

AFP - hva nå?


PROGRAM


10.00-12.00

Regjeringa vil heve pensjonsalderen. Dette møter motstand i store deler av fagbevegelsen. Vi ser på hva forslaget vil bety i praksis.

Innleder: Gudrun Høverstad, leder NTL NVE

 

Høyere aldersgrense på bekostning av arbeidernes helse. Flere leveår betyr ikke flere år som arbeidsfør for de som har de tyngste jobbene.

Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner

 

12.00-12.30 Lunsj

 

12.30-14.00

AFP – hva nå? Hvorfor er reformert AFP feil vei å gå? Hva er alternativene etter Fellesforbundets landsmøte? Hvordan kan vi tette hullene i dagens AFP?

Eystein Garberg, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

 

14.00-16.00

Innspill fra flere tillitsvalgte fra ulike forbund, bl.a. John Thomas Suhr fra Oslo-Akershus HK

Innlegg fra Steinar Krogstad, nestleder i LO

 

Debatt

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268