Høringssvar

Høring om særaldersgrenser


Regjeringens forslag om å fjerne særaldersgrensene er løftet til Stortinget. Pensjon for alle deltok på høringen i arbeids- og sosialkomiteen.


Se opptak fra høringen her

Bevar særaldersgrensene


Etter brudd i forhandlingene om særaldersgrenser foreslår nå regjeringen å fjerne plikten en har med særaldersgrense til å fratre.


Les høringssvaret til Pensjon for alle her

Høringssvar vedr. alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd


Pensjon for alle tar på det sterkeste avstand fra regjeringens forslag om å innføre full levealdersjustering på uføres alderspensjon.


Les høringssvaret til Pensjon for alle her