Årskonferanse 2024

Lenker til presentasjoner fra årskonferansen 2024


Pensjon for alles årskonferanse ble avholdt mandag 8. april 2024. Det ble ikke gjort opptak av innledningene på årskonferansen.


Nedenfor ligger lysbildene til hovedinnledningene. Programmet for årskonferansen ligger nederst på denne sida.

Åsne Skjelbred Refsdals presentasjon

Eystein Garbergs presentasjon

Gudrun Høverstads presentasjon

Program for pensjon for alles årskonferanse 2024

Mandag 8. april, 10.00-15.30

10.00: Velkommen og praktisk

 

10.10: Pensjonsbegreper vi må forstå og forklare

For at vi skal kunne diskutere pensjon, må vi forstå det vi diskuterer. Vi begynner årskonferansen men gjennomgang av noen av de mest sentrale begrepene vi bruker.

Innleder: Åsne Refsdal, tidl. leder i Pensjon for alle

                           

10.30: Hvorfor sier vi NEI til pensjonsforliket

Pensjonsforliket bygger på heving av pensjonsalderen, men det er også flere dårlige løsninger i forliket. Vi går grundig gjennom punkt for punkt, og ser på sliterordningen i privat sektor, løsningene for uføre og minsteytelsene. Vi ser også på endringene i offentlig AFP som behandles samtidig med pensjonsforliket.

Innleder: Gudrun Høverstad, styremedlem i Pensjon for alle, leder NTL NVE


11.00: Pause


11.15: Hvorfor sier vi NEI, forts.

Tid til spørsmål før lunsj

 

12.00-12.30 Lunsj

 

12.30: Hva er pensjonsutfordringene hos oss? 

Tillitsvalgte fra ulike forbund og ulike sektorer legger fram hva de ser på som de viktigste utfordringene for sine medlemmer.

John Thomas Suhr fra Oslo og Akershus Handel og kontor, Mari Røsjø fra Fagforbundet Teater og scene, Morten Svendsen fra Elektromontørenes forening Oslo og Akershus, Sissel Norder fra NTL Sentralforvaltningen, m. fl.


13.45: Pause

 

13.45: Hvor går veien videre for pensjonskampen?

Hvordan kan fagbevegelsen jobbe sammen framover for å få til trygge, solidariske og rettferdige pensjonsløsninger? Hva er viktig fram mot LO-kongressen 2025? Hvilken betydning vil stortingsvalget ha? Hvilke mål skal vi sette oss når vi ser langt framover?

Innleder: Eystein Garberg, styremedlem i Pensjon for alle og leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

 

14.45: Debatt


15.30: Avslutning


Årsmøte i Pensjon for alle avholdes 15.30-16.00

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268