2022

2022

Pensjon for alles årskonferanse 2022

28. mars 2022

Pensjon for alles årskonferanse ble avholdt på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Blant innlederne var Turid Lilleheie, tidl. leder i NTL, som fortalte om prosessene i LO i 2005, dengang rammene for pensjonsreformen ble lagt.

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268