Alternativ pensjonsrapport 6. september

Opptak og presentasjoner fra lanseringen av Pensjon for alles alternative pensjonsrapporte


Opptak av hele lanseringsarrangementet

Se alt på YouTube

Det er problemer med lydnivået i opptaket. Dette jobber vi med å fikse.

For hver enkelt innledning, se nedenfor.


For å lese rapporten, gå hit.


Presentasjon av rapporten

Gudrun Høverstad

Se den i opptaket fra 

Det er ikke dette vi trenger

Jorunn Folkvord

Se den i opptaket fra 

Vi trenger en mer rettferdig pensjon - Pensjon for alles forslag til endringer

Stein Stugu

Se den i opptaket fra 

At vi lever lenger, betyr ikke at arbeidslivet vil ha oss

Ebba Wergeland

Se den i opptaket fra 

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268