2023

2023

Pensjon for alles årskonferanse 2023

17. april, 2023

Pensjon for alles årskonferanse ble avholdt på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Blant temaene som ble tatt opp var arbeidslinja, garantipensjon og heving av pensjonsalder.

AFP og andre utfordringer

4. desember 2023

Denne konferansen hadde to hovedtemaer: Hvorfor heving av pensjonsalderen er et både urealistisk og usolidarisk forslag, og hva som bør skje med AFP framover, siden reformert AFP ble stemt ned av Fellesforbundets landsmøte.

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268